Oczyszcz. Karmy (OCI)

Metoda oczyszczania cykli inkarnacyjnych polega na całkowitym oczyszczeniu linii karmicznych człowieka o 26.500 lat wstecz (całkowita długość cyklu solarnego).

Dzięki tej metodzie następuje całkowite oczyszczenie powiązań karmicznych całej linii, człowiek w procesie staje się wolny od karmy i umieszczony na poziomach pozakarmicznych. Oprócz całkowitego oczyszczenia następuje synchronizacja wszystkich linii inkarnacyjnych w jedną spójną całość, co w efekcie powoduje stałość i ciągłość rozwoju na poziomie duszy. Dzięki temu wszystkie „zaległe” sprawy z poprzednich wcieleń po prostu przestają istnieć.

Wszelkiego rodzaju śluby ubóstwa, biedy, nieświadome przysięgi długi karmiczne itp. są uwalniane z całości egzystencji duszy. Zabieg trwa maksymalnie do 1,5 h i jest przeprowadzany na odległość. Osoba biorąca udział w procesie „na żywo”, nawet będąc na drugim końcu świata, po sesji z biegiem czasu staje się wolna i zsynchronizowana. W życiu codziennym stopniowo zaczynają postępować zmiany, dla każdej osoby indywidualne.

W trakcie zabiegu następuje również naprawa i regeneracja przestrzeni tzw biopola, odłączenie agresji energetycznych poziomów karmicznych, otwarcie dostępu do poziomów świadomości nowej cywilizacji. Umożliwia to rozpoczęcie korzystnego przyśpieszenia w tzw.  „skok” transformacyjny dla osób, które czują, że są blokowane przed wejściem na nowe poziomy życia.

Zmiany na poziomach poza fizycznych następują natychmiastowo, ponieważ tak działa Oczyszczanie Cykli Inkarnacyjnych, zatem nie trzeba czekać na efekty, ponieważ pojawiają się one w trakcie sesji. Przekształcenie rzeczywistości fizycznej po seansie odbywa się w tempie dostosowanym do możliwości danej osoby.

W 2 – 3 tygodnie po zabiegu OCI warto sprawdzić, czy jest konieczne ściągnięcie wszystkich inicjacji i sakramentów religijnych, ponieważ u wielu osób wyraźnie blokują one samorozwój a u niektórych bywają silnym programem, który „wychodzi” dopiero w kilkanaście dni po OCI. Jest to oczywiście niezależna sesja i może być przeprowadzana również niezależnie od OCI. Jeżeli czujesz silne blokady na ścieżce rozwoju, a było u Ciebie już dużo „robione”, pomyśl o ściągnięciu blokad narzuconych Ci przez religie.

W sprawie sesji, wystarczy wypełnić poniższy formularz kontaktowy.

Pomoc: Wypełnienie formularza jest niewiążące i nie stanowi potwierdzenia udziału w sesji. Wysyłane są tylko wszystkie potrzebne informacje.

 

Prosimy dokładnie wprowadzić adres e-mail i sprawdzić jego poprawność przed wysłaniem formularza.