Baśń

Plik graficzny. Można pobrać lokalnie na komputer klikając prawym klawiszem myszy i wybierając „zapisz obraz/grafikę jako”. Na końcu wpisu streszczenie.

Hans Christian Andersen, baśń pt.”Dyrektor teatru marionetek”. przekład J.Iwaszkiewicz.

STRESZCZENIE:
1) Próba obudzenia i wyzwolenia pacynkowej i uśpionej świadomości pomiatanej przez pacynkowe ego w większości przypadków skończy się fiaskiem, a w niektórych przypadkach nawet uśmierceniem tego, który uważa się za mentora.

2) Pacynkowa świadomość musi siedzieć w pudle własnych blokad, dopóki nie wyzwoli się z ego i nie będzie gotowa do prawdziwego wyzwolenia.

3) Gdy świadomość nie jest gotowa – nie pomoże nic.

Comments are closed.