Inicjacja w Wieczne Światło Boskiej Miłości

Osoby decydujące się na tę inicjację po prostu czują same, że powinny ją odbyć. Jest to jedna z inicjacji należących do grupy „tajnych”, czyli informacje o sposobie jej działania i metod użycia nie mogą być podane do wiadomości publicznej. Nie znajdzie się tu zatem żadna informacja o obszarach działań, ani informacje o dobrach jakie ona wnosi. Informacje szczegółowe otrzymuje się dopiero po inicjacji. Inicjacja ta odbywa się wyłącznie bezpośrednio i nie ma możliwości udzielenia jej zdalnie, czyli decydując się na tę inicjację należy brać pod uwagę konieczność wyjazdu na spotkanie osobiste. Powodem są informacje i instrukcje dla osoby inicjowanej, które nigdy nie będą miały formy pisemnej, ani nie będą umieszczone w internecie, jako że są wiedzą hermetyczną. Możliwym jest, że inicjacja ta zostanie użyta przez osobę inicjowaną tylko raz, ale dzięki niej uzyska coś, czego uzyskanie jakimikolwiek innymi środkami jest zupełnie nieosiągalne. Jest to wybitna inicjacja dla wybitnych ludzi, posiadających już rozwinięte wewnętrzne prowadzenie, posiadających uwolniony w większości bagaż ziemskiej tożsamości oraz w miarę świadomie kierujących na co dzień otaczającymi ich energiami. Zalecane inicjacje poprzedzające niniejszą to, Bezwarunkowa Miłość, Kanały Światła oraz Wyższy Promień Uniwersalny (ten ostatni dla osób wciąż przejawiających tożsamość trzeciego wymiaru i mających kłopot ze zmianą tej sytuacji).

Jeżeli czujesz, że ta inicjacja jest dla Ciebie wypełnij poniższy formularz. Wyjątkowo w przypadku tej inicjacji zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko wybranym osobom.