„Sposób” na dzieci nowej generacji

Zdarzają się pytania na temat dzieci nowej generacji, dzieci indygo itp. Konkretnie mamy chcą poznać rozwiązania jakie należy brać pod uwagę w stosunku do tych dzieci i jak je uczyć.

Jestem wdzięczny za skierowanie tych pytań do mnie, niemniej odpowiedź na nie, została już udzielona w roku 2000. Dla osób do których jeszcze ta wiedza nie dotarła przedstawiam fragment książki „Wspólnota z Bogiem” ( Nale Donald Walsh ):

„Ucz swoje dzieci, że niczego poza sobą nie potrzebują do szczęścia – ani osoby ani miejsca czy rzeczy – i prawdziwe szczęście odnajduje się wewnątrz siebie.

Ucz je, że są samowystarczalne. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy.

Ucz swoje dzieci, że przegrana to wymysł, że każda próba jest udana i każdy wysiłek prowadzi do zwycięstwa, przy czym pierwszy i ostatni na równi-zasługują na szacunek. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy.

Ucz swoje dzieci, że łączy je głęboka więź z całym Życiem, ucz ich SZACUNKU DO ŻYCIA oraz że stanowią Jedno z wszystkimi ludźmi i nigdy nie są oddzieleni od Źródła. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy.

Ucz swoje dzieci, że żyją w świecie cudownej obfitości i jest dosyć dla każdego, i że nie przez gromadzenie, lecz przez dzielenie się dobrami najwięcej się zyskuje. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy.

Ucz swoje dzieci, że nie potrzebują niczego robić, aby zasługiwać na godne i dostatnie życie, że nie potrzebują o nic z nikim rywalizować, a Źródło błogosławi wszystkim. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy.

Ucz swoje dzieci, że konsekwencje i kara to nie jedno i to samo, że śmierci nie ma i Źródło nigdy nikogo nie potępi. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy.

Ucz swoje dzieci, że być wyjątkowym nie znaczy być lepszym, że uznawanie swojej wyższości nad kimś, to niedostrzeganie, Kim Jest W Istocie, a ze stwierdzenia, „Mój sposób nie jest lepszy, to tylko jeden z wielu”, płynie wielka uzdrowicielska moc. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy.

Ucz swoje dzieci, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, że iluzję Niewiedzy można usunąć z powierzchni Ziemi, i tak naprawdę wystarczy tylko ludziom zwrócić ich samych przez przypomnienie im ich prawdziwej istoty. Wpajaj im to, a nauczysz je mądrych rzeczy.

Nauczaj nie słowami, lecz czynami; nie wykładem, lecz przykładem. Albowiem dzieci naśladują to, co robisz, i stają się takie, jak ty jesteś.”

Wyrażam nadzieję, że powyższy fragment zupełnie wyczerpuje temat, niemniej gdyby zaistniały wątpliwości i pytania – jak zwykle chętnie postaram się odpowiedzieć.

Comments are closed.