Inicjacja w Święte Światło Ducha Świętego

Inicjacja ta otwiera dostęp do świadomości nieśmiertelnej i działa na wyższych poziomach samoczynnie. Tworzy ona nowy stan wewnętrznej świadomości pozwalającej spokojnie rozwijać się duchowo i dążyć do jedności ze Światłem. Dzięki tej inicjacji nawet po opuszczeniu ciała, u osób, którym nie uda się „wznieść” w tym wcieleniu pozostaje aktywny w całej istocie potencjał Światła Ducha Świętego, który będzie prowadził i uczył każdego na ścieżce wyższego JA w kierunku uzyskania trwałej jedności ze Światłem. Jest to najpiękniejsza inicjacja z udostępnionych ludziom XXI wieku, ponieważ nad poziomami świadomości nieśmiertelnej znajdują się już tylko poziomy jedności, do których ta inicjacja doprowadza.

Inicjacja jest szczególnie polecana dla osób czujących silne zblokowanie na ścieżce do jedności z Bogiem Ojcem, do zrozumienia źródła, do akceptacji i umiejętności przyjęcia prawdziwej miłości (nie tej holograficznej) oraz przejawienia jej w swoim życiu. Szczególnie również polecana dla osób, które „czują” lub wiedzą, że nie uda im się zakończyć tego wcielenia oświeceniem z różnych powodów, oraz również osobom silnie i zdecydowanie dążących do uzyskania prawdziwej jedności z Boskim Ja.

Polecam tę inicjację również dla osób, które są zmęczone pobytem na planecie Ziemia. Dzięki tej inicjacji jest wysoce prawdopodobne i możliwe, że obecne wcielenie na Ziemi może być Twoim ostatnim (o ile nie wybierzesz świadomie inaczej), ponieważ potrzebna wiedza i doświadczenia przyjdą do Ciebie samodzielnie gdy pozwolisz sobie na wejście na wyższe poziomy egzystencji po opuszczeniu fizyczności. Zwyczajnie zaistnieje możliwość kontynuowania ścieżki samorozwoju na poziomach poza fizycznych, bez konieczności ponownego wcielenia, czyli mówiąc po ludzku znajdziesz się w strefach pozaokołoziemskich. Możliwe, że stanie się to natychmiast po przejściu w wyższą rzeczywistość, lub po krótkim okresie karencji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Inicjacja w Święte Światło Ducha Świętego samodzielnie zaczyna uczyć całą ludzką istotę o Ścieżce Boskiego Ja na wszystkich poziomach. Zatem nie ma znaczenia w jakim wymiarze i „formie” przebywasz. W przypadku porzucenia fizyczności pozostają wciąż do dyspozycji wszystkie informacje o doświadczeniach „zaliczone” w fizyczności, które standardowo przechowywane są w umyśle ziemskim i pamięci mózgu a rozpuszczają się wraz ze zmianą stanu, pozostawiając tylko informacje potrzebne dla rozwoju duszy. Mówiąc po ludzku – pamięta się kolację z narzeczoną oraz wizytę na zakupach w ulubionym sklepie. Na tym polega świadomość nieśmiertelna, czyli Twoja istota zawsze pamięta i jest świadoma wszystkich doświadczeń, niezależnie od tego na jakich poziomach przebywa. Inicjacja w Święte Światło Ducha Świętego przywraca również świadomość boskiego dziecka, czyli umożliwia bezwarunkowe zakotwiczenie Boskiego Ja w umyśle i świadomości, co w rezultacie prowadzi do wykształcenia boskiej inteligencji, lub jak niektórzy nazywają – boskiej świadomości. Pełne przejawienie boskiej świadomości w istocie ludzkiej, z reguły kończy się tzw. wniebowstąpieniem.

Po wypełnieniu poniższego formularza otrzymasz najbliższe wolne terminy i warunki otrzymania tej wyjątkowej inicjacji.

Prosimy dokładnie wprowadzić adres e-mail i sprawdzić jego poprawność przed wysłaniem formularza.

Dlaczego numer GSM? Czasami zdarza się, że Państwa serwery odrzucają nasze odpowiedzi z różnych powodów niezależnych od nas. Podając numer umożliwiasz wysłanie do Ciebie wiadomości SMS z informacją że nie mogliśmy się z Tobą skontaktować. Nie przechowujemy ani nie udostępniamy Twojego numeru, zwyczajnie usuwany jest on z bieżącą korespondencją.