Związki Nowej Ery

Woman embracing her boyfriendKażdy z nas marzy i pragnie doskonałej relacji w swoim związku. Taki zgodny tandem dwojga ludzi jest pragnieniem większości z nas, czy to kobiety czy mężczyzny. Odnalezienie tej przysłowiowej „drugiej połówki” z którą można w harmonii iść przez życie, wzajemnie się wspierając i rozwijając.

Im dalej posuwamy się w rozwoju zdarza się, że zaczynamy dostrzegać pewne nieprawidłowości w istniejącym związku, których nie byliśmy w stanie dostrzec wcześniej. Zdarza się również, że dotychczas bardzo szczęśliwy związek z niewiadomych nam przyczyn przestaje być związkiem współrezonującym z obojgiem partnerów. Sytuacja taka spowodowana jest faktem że każda osoba rozwija się indywidualnie i z odpowiednią dla siebie prędkością wzrostu świadomości. Dla każdej osoby urodzonej na tym świecie istnieje szereg czynników odpowiedzialnych za całkowity samorozwój i dotarcie do wyższych poziomów świadomości. Jako główne czynniki można wymienić :

Fizyczny stan zdrowotny (stan ciała fizycznego), emocjonalny będący sposobem postrzegania otaczającej rzeczywistości z bardzo indywidualnego poziomu, mentalny funkcjonujący jako indywidualna zdolność definiująca postrzeganie doświadczenia i duchowy ściśle związany z ilorazem syntezy światła oraz częstotliwości na jakiej wibruje nasza świadomość w tandemie z umysłem.

Decydując się na pobyt na tej planecie wiele osób dążących do wyższych poziomów świadomości musiało wybrać sobie pewien bagaż doświadczeń który był zarazem biletem wstępu do tego wymiaru. Większość osób (około 70-80 %) wybrało tzw. związki karmiczne. Związki tego typu miały (mają) kilka celów.

Pierwszym z nich jest zdecydowanie, bagaż gęstego, starego wymiaru dualności powodujący ograniczenia fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe z których należy wydostać się samodzielnie. Określane jest to jako doświadczenie i umiejętność rozpoznania czym (kim) jesteśmy i oddzielenie od tego czym (kim) nie jesteśmy. Drugim celem jest próba podniesienia poziomu świadomości współpartnera będącego na rezonującym inną częstotliwością poziomie mentalnym i emocjonalnym. Często takie zagadnienie ma powiązanie czysto karmiczne, bądź jest klasyczną umową (planem przedurodzeniowym) obojga partnerów.

W momencie kiedy etap wspólnych doświadczeń dobiega końca lub ewentualnie plan podniesienia świadomości słabszej jednostki przestaje być skuteczny, rzeczywistości obu partnerów zaczynają się „rozjeżdżać”. Oznacza to że nadszedł moment w którym obydwie jednostki powinny wybrać indywidualność. Często zdarza się, że na mocy przyzwyczajeń, schematów, programów pokoleniowych, edukacji społeczno-religijnej itp. partnerzy tkwią w stagnacyjnym związku w którym samorealizacja obojga z nich stoi pod dużym znakiem zapytania.

Wyznacznikiem często bywa sytuacja finansowa (jeden z partnerów utrzymuje drugiego), iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, sztuczne poczucie odpowiedzialności i poczucie winy. Na typ etapie związek zaczyna się wypalać, partnerzy z biegiem czasu przestają się rozumieć i porozumiewać, sprowadzając swój związek do poziomu czysto fizyczno-ekonomicznej relacji, stających się w bardzo krótkim czasie więzieniem emocjonalno-mentalnym. W takiej sytuacji o rozwoju osobistym, emocjonalnym i duchowym można tylko pomarzyć, ponieważ są one bardzo trudne do uzyskania.

Mówiąc szczerze, w tej sytuacji jedno z partnerów powinno znaleźć w sobie odwagę aby zakończyć taki jałowy związek. Bywa również, że sytuacja rozwiązuje się sama pod warunkiem, że jedno z partnerów odczuwa silną potrzebę uwolnienia się od osoby z którą jest obecnie. Tak naprawdę pomimo tego, że dla wielu jest to trudny do wykonania krok w końcu okazuje się, że jest najlepszym co można było zrobić dla siebie i dla drugiej osoby. „Wleczenie” kogoś za sobą tak naprawdę jest robieniem krzywdy sobie oraz tej drugiej osobie, ponieważ nie pozwalamy jej na samodzielną naukę i doświadczenie tego, co może szybko wprowadzić ją na wyższe poziomy egzystencji. Prawda jest taka, że aby znaleźć się „na górze” niektórym naprawdę należy się najpierw zaliczyć „dół”, aby posiąść zdolność porównania własnych postępów rozwoju na wszystkich szczeblach. Umiejętność rozpoznawania tego, co dla nas dobre jest ściśle połączona z możliwością nazewnictwa tego co nam nie służy. Dzięki porównaniu jesteśmy w stanie osiągnąć zdolność wyboru. Świadomy wybór jest pierwszym krokiem do uzyskania możliwości świadomej kreacji czyli tworzenia swojego życia według własnych zdolności, możliwości i przekonań na poziomie całkowicie przez nas zarządzanym.

W momencie kiedy jesteśmy świadomi dokonywania samodzielnych wyborów możemy nareszcie wybrać to, co nam służy i jest tak naprawdę potrzebne. Siadamy więc bierzemy kartkę papieru i umieszczamy na niej drukowanymi literami pierwszy najważniejszy tekst Związku Nowej Ery: „WYBIERAM DLA SIEBIE IDEALNEGO PARTNERA / PARTNERKĘ”.

Zdaję sobie sprawę, że wiele osób może powiedzieć, że nie ma rzeczy idealnych. Tak naprawdę jednak sami wybieramy i nazywamy to, co mimo wszystko powinno pozostać jako nieocenione, nieosądzone. Jeżeli wyzbędziesz się nawyku oceny i osądu, automatycznie staniesz się wolnym człowiekiem.

Pod spodem na kartce piszemy dalej, że mój partner/partnerka powinien :

  • mieć włosy koloru ………………………………..

  • mieć oczy koloru ………………………………….

  • mieć budowę ciała ……………………………….

  • mieć takie cechy charakteru jak np. zrozumienie, empatię, wrażliwość, podobny gust i zainteresowania, tolerancję, otwartość, szczerość itp

  • powinien posiadać bardzo zbliżoną i dopasowaną świadomość do mojej….(lub inaczej –  wg. własnego uznania)

(Na końcu artykułu znajduje się formularz do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Im więcej napiszesz detali i szczegółów – tym lepiej)

To, co wybierzesz świadomie stanie się Twoją rzeczywistością, przy założeniu że spełnisz kilka warunków związanych z umiejętnością świadomego tworzenia i świadomego wyboru. Podstawowymi z nich są: świadomość własnej nieograniczoności, otwartość na przyjmowanie, umiejętność zachowania tajemnicy, wiara we własne możliwości, mocne pragnienie realizacji z poziomu serca.

Warto pamiętać, że gdy nasza lista będzie pełna, na pierwszy „rzut” otrzymamy zawsze w odpowiedzi na nasze „zamówienie” wynik, będący matematycznym rezultatem sumarycznych częstotliwości naszej podświadomości. Na podstawie pierwszego wyniku jaki otrzymamy jesteśmy w stanie dokonać kolejnych korekt i sprecyzować nasze oczekiwania z racji faktu, że niedociągnięcia naszych kreacji pojawią się dokładnie przed naszym nosem. Bierzemy zatem ponownie do ręki formularz i wprowadzamy odpowiednie korekty.

Otrzymuję bardzo wiele listów w których znajdują się prośby i pytania związane z tzw. bliźniaczym płomieniem (twin flame). Na podstawie moich wieloletnich doświadczeń, mówię Ci tu i teraz z wielką życzliwością, że naprawdę NIE CHCESZ, UWIERZ MI NIE CHCESZ być ze swoim bliźniaczym płomieniem tu i teraz w tej rzeczywistości w której egzystujesz obecnie. Aby tak było poziomy Twoich emocji: a) zazdrości b) tolerancji c) akceptacji d) zaufania e) zrozumienia musiałyby znajdować się na poziomie co najmniej bezwarunkowej miłości. Decydując się na związek z bliźniaczym płomieniem w tej rzeczywistości i w tym wymiarze fizycznym należy brać pod uwagę całkowite zespolenie, współodczuwanie, współtworzenie, współistnienie, współmyślenie bez jakichkolwiek tajemnic i praktycznie wyzbycie się indywidualności, w zamian za nową całość. Poza tym, po osiągnięciu pewnego poziomu wibracyjnego w/w rzeczy dzieją się automatycznie i nie ma się na to żadnego wpływu, co gorsza nie jest się w stanie tego powstrzymać. Dlatego proponuję trzy razy zastanowić się zanim zdecydujesz się na jakikolwiek związek z bliźniaczym płomieniem i zadanie sobie pytania, czy Twoja świadomość jest gotowa na podjecie tak poważnego wyzwania w świetle rzeczywistości, która Cię otacza oraz codziennego życia. Życzliwie wszystkim odradzam szukania twin flame na Ziemi. Pomyśl zamiast tego o bratniej duszy.

Właśnie najlepszym wyborem w obecnych czasach wydaje się być związek z tzw. „bratnią duszą”. Dzięki bratniej duszy jesteś w stanie otrzymać wspaniałe doświadczenie oraz stać się doświadczeniem drugiej osoby. Jesteś w stanie z dwóch odrębnych świadomości, stworzyć jedną która będzie doskonałą całością. Można to porównać do dwóch kół zębatych doskonale do siebie dopasowanych, jednak pracujących na dwóch różnych osiach. Osie te są jednak podłączone do wspólnego napędu. W praktyce oznacza to, że wszystkie wasze cechy charakteru będą się zazębiać (uzupełniać) czyli Ty będziesz mieć coś czego nie ma Twój partner, ale z kolei on nie będzie miał tego co Ty. Tworząc związek z bratnią duszą wszystko stanie się połączone na wyższych poziomach i stworzy perfekcyjne dopasowany mechanizm kwantowy, który wspomoże Wasz rozwój na wszystkich poziomach. Pozwoli to na bardzo czyste i klarowne podążanie indywidualnymi ścieżkami bez konfliktów powodujących zakłócenia w pracy mechanizmu, który wspólnie tworzycie.

Związek z bratnią duszą oparty na w/w schemacie jest w stanie zapewnić obojgu partnerom synergiczną możliwość rozwoju na wszystkich poziomach. W momencie, gdy pozostajecie oboje wolni od blokad, które w zwykłych związkach bywają sobie narzucane, tworzycie Związek Nowej Ery. Związki Nowej Ery oparte są przede wszystkim na wzajemnej wolności, suwerenności i niezależności a jednocześnie na wzajemnym zaufaniu, pomocy, zrozumieniu i uzupełnianiu się.

Związki Nowej Ery całkowicie powinny być pozbawione jakichkolwiek oczekiwań w stosunku do partnera – uwaga ta dotyczy przede wszystkim płci żeńskiej, ponieważ Panie z racji konstrukcji własnej świadomości były przyzwyczajone do stawiania wysokich oczekiwań. Tak naprawdę schemat oczekiwań jest kreacją programu ego, a jak wiemy im większe oczekiwanie, tym większe rozczarowanie czai się tuż za rogiem. Zasada jest prosta – naruszenie równowagi powoduje samoczynny powrót do równowagi.

Jeżeli będziecie żyć bez oczekiwań w stosunku do siebie, jesteście w stanie stworzyć doskonały związek który doprowadzi Was do wyższych poziomów, które można osiągnąć tylko we dwoje. Kolejnym krokiem na tych wyższych poziomach, jest uzyskanie wewnętrznej równowagi pierwiastka męskiego i żeńskiego przez oboje partnerów. Z biegiem czasu może się to objawiać brakiem konieczności częstego, fizycznego kontaktu, ponieważ zwyczajnie każde z Was będzie w równowadze hormonalnej, energetycznej, emocjonalnej i mentalnej ściśle powiązanymi z poziomami pierwiastka męskiego i żeńskiego.

Od tego momentu będziecie mogli ponownie podjąć samodzielną decyzję czy podążacie dalej wspólną ścieżką doświadczeń, czy też wybieracie indywidualność. Tak naprawdę jest tylko osobistym wyborem to, w jaki sposób chcecie podążać dalszymi ścieżkami rozwoju własnej świadomości. Nie chodzi tutaj zupełnie o jakiekolwiek emocjonalne rozstanie, według do tej pory ogólnie przyjętych czynników. Mówimy o zupełnie spokojnej, zrównoważonej podjętej decyzji, do której zdolne są tylko istoty na odpowiednim poziomie rozwoju świadomości. Jaka świadomość – takie rozstanie drodzy Panowie i drogie Panie. Pomyślcie o tym.

Konkretny odpowiedni poziom definiuje już stan transcendentalny, w którym wchodzi się we własną indywidualność Boskiego Ja, tylko w jednym celu – aby dostąpić tzw. Wniebowstąpienia. Wniebowstąpienie ma charakter czysto indywidualny i raczej trudno się jest nastawiać na dokonanie tego w formie grupowej, ale póki co na Ziemi, wniebowstąpić można tylko z przebudzoną kobietą i przebudzonym mężczyzną (NIGDY Z TWIN FLAME). Wyłącznie. Dlaczego tak jest? Dojdź do tego.

Związki Nowej Ery są twórczymi zależnościami określającymi ścisły dostęp do warunków tzw. przetrwania, a jednocześnie umożliwiające przekształcenie tego poziomu przetrwania na poziom istnienia. Właśnie dzięki bratnim duszom jesteśmy w stanie być na tym poziomie istnienia, gdzie związek z „twin flame” mógłby sprowadzić to do poziomu przetrwania lub nawet poziomu destrukcji emocjonalno-mentalnej , a ta z kolei mogłaby doprowadzić do opuszczenia poziomu fizycznego czyli tzw śmierci.

Zachodnia kultura od wieków utwierdzona jest w przekonaniu, że wszystkie rodzaje związków i relacji pomiędzy partnerami powinny być usankcjonowane pewnymi właściwościami formalnymi i urzędowymi. Wszelkie tego rodzaju działania i pseudo wybory naruszają Waszą wolność wyboru. Stanowią fundament do ustawienia wokół Waszego związku ogrodzenia, przez które jest później trudno przeskoczyć. Formalizowanie Związków Nowej Ery jest możliwe, ale w wielkim stopniu nie zalecane, ponieważ wszelka formalizacja pozbawia partnerów wolności oraz nakłada na nich w pewien sposób obowiązki które są regulowane odpowiednimi przepisami ustawionymi po to, by pozbawić Was możliwości wyboru lub/i w dużym stopniu go utrudnić. Pozostając w tzw „wolnym związku” – jak sama nazwa mówi – jesteście w pełni nieograniczeni i wolni. Nikt nie jest własnością drugiego i nikt nie musi narzucać drugiej osobie warunków związanych z formalnymi zachowaniami wymaganymi przez obowiązujący system. „Parcie” na formalizację związku w większości przypadków należy do płci żeńskiej, ponieważ w polach morfogenetycznych starej świadomości zbiorowej istnieją programy, które nazywają rzecz krótko i po imieniu „Teraz jesteś mój”. Niestety w Związkach Nowej Ery ta definicja jest niewykonalna i każda próba podążania tą ścieżką zakończy się katastrofą. Po prostu „ta bajka już nie przejdzie”, więc drogie Panie uczcie się niezależności i cie się, jeżeli marzycie o związku Nowej Ery. Nikt nie będzie nikogo za sobą wlókł a taki związek zakończy się zaraz po tym jak się rozpoczął. Ty Wy drogie Panie musicie nauczyć się prowadzić mężczyzn, bo tak było zawsze w starożytnych czasach. To Wy posiadacie dar, o którym dopiero się dowiadujecie obecnie. A Wy panowie musiscie nauczyć się słuchać przebudzonych kobiet i całkowicie w tym przypadku odrzucić swoją męską dumę.

Jak już wcześniej wspomniałem Związki Nowej Ery przede wszystkim bazują na poszanowaniu wolności drugiej osoby. Jest to bardzo ważna rzecz, którą warto zapamiętać i brać pod uwagę w momencie planowania nowej relacji. Jeżeli już na początku budowania nowej relacji, zaczną pojawiać się pewne symptomy, które będą oznaczały możliwości zachwiania wyższych wartości, należy udać się w innym kierunku i skorygować formę „zamówienia” które złożyliśmy. Mówiąc dokładnie – znajdź kogoś innego.

Ważne dla całkowitej transformacji ludzkości i naszej planety jest to, aby powstawało jak najwięcej związków Nowej Ery, ponieważ tego typu relacje potężnie wpływają na podwyższenie świadomości cywilizacji i wibracji planety czyli naszego środowiska. Im więcej będzie szczęśliwych i dobranych par, tym szybciej podniesie się jakość cywilizacji i nowych pokoleń do wymarzonego i tak długo oczekiwanego nowego świata.

Więc jeżeli masz pewności, czy Twoja relacja partnerska jest tą w którą masz zamiar głębiej się zaangażować, możesz to sprawdzić samodzielnie znanymi Ci metodami, lub możesz również zawsze skorzystać z pomocy kogoś, kto ma w tym doświadczenie.

Kliknij aby pobrać dla siebie formularz „MÓJ IDELANY PARTNER/PARTNERKA”

Comments are closed.