Recepta na „Wzniesie świadomości”

Wysoka wibracja nie oznacza wysokiej świadomości, wysoka świadomość nie oznacza wysokiej wibracji, duża wiedza nie jest wyznacznikiem poziomu świadomości, wysoka inteligencja nie oznacza wysokiej świadomości.

Tym oto optymistycznym akcentem zapraszam do zapoznania się z artykułem w którym postaram się poruszyć powyższe zagadnienia.

Wysoka wibracja nie oznacza wysokiej świadomości. Spotykamy w naszym życiu osoby, które od początku odbieramy jako serdeczne, miłe, dobrze nam się z nimi rozmawia. Wspomnienia o nich powodują uśmiech oraz napływ pozytywnych emocji. Gdy jednak podejmujemy próbę ukierunkowania rozmowy na tory „wyższych kategorii”, okazuje się, że te osoby niewiele wiedzą nawet w podstawowych tematach.

Co się stało? Nic, po prostu spotkaliśmy osobę, która założyła sobie w planie inkarnacyjnym prowadzenie życia w trójwymiarowej rzeczywistości, jednakże na wysokiej wibracji. W praktyce oznacza to, że taka osoba nie ma pojęcia o podłączeniach astralnych, zagrożeniach eneregetycznych, terapiach naturalnych, ponieważmoze przeżyła to wcześniej, w poprzednim wcieleniu. Wydarzenia takie, w jej rzeczywistości po prostu nie mają miejsca. Dla niej istnieje tylko energia, z której świadomie często nie zdaje sobie sprawy. Prowadzi normalne życie i doświadcza kreowania własnej rzeczywistości z własnego, niezachwianego i indywidualnego poziomu. Nieświadomie staje się indywidualnym twórcą, ponieważ nie podlega ona sterowaniu poprzez egregory świadomości zbiorowej. Jest to jedna z najbardziej intrygujących form inkarnacyjnych, jeżeli chodzi o moje indywidualne postrzeganie.

Wysoka świadomość nie oznacza wysokiej wibracji. Właśnie. Istnieje kolejna grupa ludzi, która posiada bardzo wysoki poziom świadomości. O cokolwiek ich zapytasz, często otrzymasz konkretną odpowiedź, nawet często zostaje onazchannelingowanana żywo. Osoby te posiadają stosunkowo dużą i cenną wiedzę na odpowiednim poziomie zrozumienia, oraz zdolne do wykonywania pewnych zaawansowanych określonych czynności.

Jednakże biorąc udział w spotkaniu z taką osobą możemy po pewnym czasie zauważyć spadek naszego dobrego samopoczucia, a oprócz tego mogą pojawić się skutki uboczne typu ból głowy, czy senność. Dlaczego? Właśnie mieliśmy kontakt z osobą, która jest kolekcjonerem wiedzy.

W praktyce oznacza to, że taka osoba chłonie wszystko z określonych źródeł, zlepia w jedną całość i tworzy jej się obraz rzeczywistości zlepiony w wielu rozrzuconych puzli. Nie ma w tym nic złego oczywiście, jednak ta osoba opróczkolekcjonerstwapostanowiła nie praktykować niczego fizycznie. Jej rzeczywistość zatem podlega prawom rządządzym się kolektywem świadomości zbiorowej, jednakże posiadana wiedza często wykracza poza ten poziom.

W konsekwencji, pomimo posiadanej wiedzy, dzięki braku praktyki i pracy, osoba ta pozostaje na niskiej wibracji i często przyciąga do siebie różne negatywne sytuacje doświadczeń trójwymiarowości. Interesującym jest fakt, że ten sposób postępowania jest dla takiej osoby w pełni zrozumiały i przez nią akceptowany.

Taka osoba wie, że jest świadomym twórcą swojej rzeczywistości, jednakże zbytnio nie kwapi się, aby cokolwiek zmienić w swoim sposobie postępowania. Nadal świadomie obniża sobie energię poprzez różnego rodzaju używki, osiągnięcia współczenej techniki oraz negatywne myślenie. Czasami doprowadza to do stanów skrajno nerwowych, jednakże przeważnie na tym się kończy. Jej plan inkarnacyjny nie uwzględnił pewnych doświadczeń w obecnym wcieleniu. Jedyną drogą do zmiany jest świadoma ingerencja w plan przedurodzeniowy.

Duża wiedza nie jest wyznacznikiem poziomu świadomości. Chyba najbardziej interesujący temat. Spotykamy w swoim życiu osobę, która nagle wydaje się, że mówi od rzeczy.  Mało rozumiemy z tego co nam próbuje przekazać, jednakże czujemy, że może być to dla nas użyteczne. Właśnie spotkaliśmy osobę o dużej wiedzy, lecz zbyt niskim poziomie świadomości, aby tę wiedze przekazać. Niesamowite.

Ta osoba należy do grupy podążających indywidualnym torem rozwoju, przeważnie należą do tej grupypoczątkującypracownicy światła. Mówiąc początkujący mam na myśli tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z ludźmi. Mają potężne zasoby wiedzy, spory bagaż doświadczeń, w pełni świadomi siebie jako istoty. Potrafią użyć tej wiedzy w stosunku do siebie, jednakże jeszcze nie w stanie tej wiedzy przekazać innym w sposób zrozumiały.

Podgrupą w tej dziedzinie osoby, które zajmują się publikacją wiedzy rozwojowej na stronach www np. channelingów od innych, recenzji książek o tematyce rozwoju duchowego itp. Edytując takie artykuły chcąc nie chcąc, otrzymują sporą dozę wiedzy. Jednakże w momencie, kiedy  zada się im jakieś pytanie odnoszące się do publikowanych przez nich treści, okazuje się, że w ogóle nie rozumieją zawartego w nich przesłania. Ich świadomość zaakceptowała jedynie treść, jednakże nie doszło do procesu zrozumienia. Często również następuje z ich strony oburzenie zamiast odpowiedzi na zadane pytanie, np. „Jak można tego nie rozumieć?”, które samo w sobie jest wyznacznikiem poziomu świadomości danej osoby.

Mając na uwadze powyższe wywody, można wyciągnąć wniosek, że proces wzniesienia oznacza niezależną ekspansję trójkąta rozwoju istoty wielowymiarowej. Wszystkie ścieżki uzupełniają się wzajemnie i dzięki doświadczanym kombinacjom tej trójcy możemy najszybciej osiągnąć poziom jedności ze Źródłem, do którego zmierza nasza cywilizacja.

Recepta wydaje się być prosta. Utrzymuj  progres energii, utrzymaj wysoki iloraz syntezy światła, pogłębiaj wiedzę przez doświadczenie, doświadczaj siebie poprzez działanie. Tylko Ty możesz dokonać wzniesienia własnej świadomości na wyższe poziomy. Nikt inny nie wykona tego za Ciebie.

Osoby zainteresowane konkretną i gotową receptą na wyjście z bagna nieprzyjaznej rzeczywistości zapraszam na unikalne warsztaty. Może w nich wziąć udział każda osoba, nawet taka „z ulicy”. Są jasne zrozumiałe i prowadzone normalnym ludzkim językiem. Szczerze i od serca je polecam każdemu, kto nie wie, jak wydostać się z kłopotów i nieciekawego życia. Jeżeli udało Ci sie je zaliczyć – Gratuluję serdecznie i proszę o polecanie nas!

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.