Inicjacja w Wieczne Światło Życia

Od prawieków energia życia na naszej planecie była silnie blokowana i zakłócana przez nieprzyjazne czynniki zewnętrzne, powodując wszelkiego rodzaju niedoskonałości jak fizyczne tak i pozafizyczne we wszelkich formach życia. Brak możliwości pełnego przejawienia się Światła Życia Źródła we wszystkim co żyje, było do tej pory powodem wszelkich zakłóceń jak zdrowotnych tak i krótkowieczności, słabości fizycznej i mentalnej, dużej wrażliwości na czynniki zewnętrzne, bólu fizycznego ciała i jego organów, oraz wszystkich innych czynników pozbawiających istoty żyjące prawdziwej siły życia, mocy i samo doskonałości.

Inicjacja w Wieczne Światło Życia, zwana również Inicjacją w Promień Życia Źródła (lub Czysty Promień Żródła) jest przepiękną inicjacją w energię Źródła, dokładnie tą która daje życie i tworzy życie w całym Omniversum (wszystkich wszechświatach). Inicjacja ta usuwa stopniowo wszystkie zakłócenia, związane z pełnym przepływem tej energii przez całą istotę ludzką i przywraca stopniowo harmonię istnienia. Odblokowuje i usuwa harmonijnie, wszelkie obszary i elementy w całej żywej istocie, które stanowiły do tej pory blokadę na przepływ energii życiowej.

Inicjacja aktywuje również w harmonii, konieczne fizyczne i poza fizyczne procesy prowadzące do uzyskania pełnej jedności ze Źródłem, będące podstawą do całkowitej pełni istnienia w fizyczności. Inicjacja jest ważnym i potężnym krokiem do uzyskania pełnej jedności ze Źródłem i daje wyraźny akcent temu procesowi. Światło Życia Źródła to najsilniejsza energia jaka istnieje, nic nie jest silniejsze od niej. Inicjacja przeznaczona wyłącznie dla osób po 25 roku życia oraz posiadających już Inicjację 21.

 

Formularz zgłoszeniowy na inicjację:

Prosimy dokładnie wprowadzić adres e-mail i sprawdzić jego poprawność przed wysłaniem formularza.