Uzdrawianie Relacji

Często zdarza się, że jest się w relacji, lub ma się częsty kontakt z osobami, które działają na nas nie najlepiej, jednak musimy w jakiś sposób ten kontakt utrzymywać z różnych powodów. Może to być praca, małżeństwo, relacja partnerska, rodzinna lub jeszcze inna sytuacja.

Sesja uzdrawiania relacji jest doskonałą propozycją pomocy dla wszystkich osób, które nie mają możliwości uzyskania zezwolenia tej drugiej osoby na sesję OCI lub OLR, ze względu na różnicę poziomu  świadomości lub istnienie innych utrudniających okoliczności.

W wyniku sesji Uzdrawiania Relacji rozpoczyna się proces harmonijnego równoważenia zakłóconej energii w relacji pomiędzy dwoma osobami. Mogą to być partnerzy, rodzina, znajomi, współpracownicy, z którymi posiadamy wszelkie uciążliwe relacje, bądź odczuwamy silny dyskomfort w obecności takiej osoby. Sesja pomaga usunąć wszelkie uciążliwe energie blokujące przepływ pozytywnej energii, oraz przyczynia się do wzrostu świadomości własnej i tej drugiej osoby.

Wspaniałym udogodnieniem w przypadku sesji Uzdrawiania Relacji jest fakt, że druga osoba nie musi wiedzieć o przeprowadzanym zabiegu, ponieważ wybiera się tę sesję dla polepszenia swojej sytuacji i jakości swojego życia, a przede wszystkim sesja jest wyłącznie przeprowadzana na osobie zainteresowanej, bez udziału tej drugiej osoby. Należy brać pod uwagę, że w niektórych przypadkach wyjątkowo uciążliwych  jedna sesja może okazać się niewystarczająca i będzie trzeba sesję powtórzyć (maksymalna ilość sesji to 3 w ustalanych indywidualnie odstępach czasu). Sesja Uzdrawiania Relacji jest doskonałym „kołem ratunkowym” dla wszystkich, którzy utknęli w nieodpowiednich relacjach.  Sesja jest przeprowadzana tylko dla jednej relacji, niemniej po zakończeniu sesji można przeprowadzić kolejną pod kątem innej osoby.

Po wypełnieniu formularza otrzymasz wszystkie potrzebne informacje i wolne terminy.

Prosimy dokładnie wprowadzić adres e-mail i sprawdzić jego poprawność przed wysłaniem formularza.