Inicjacja w Miłość Świadomości

Przez eony czasu proces kreacja-życie odbywał się na podstawie samej świadomości. Ta forma powodowała, że do pewnego momentu każda cywilizacja rozwijała się, a następnie nagle następował moment jej upadku. Upadek taki był spowodowany głownie jednym zagadnieniem. Amnezją społeczną. Ludzie zwyczajnie zapominali kim są naprawdę. Do pełni i harmonii rozwoju świadomości brakowało zawsze jednego – czystej miłości Źródła, połączonej ze świadomością człowieka.

Podstawą życia nowej energii jest Miłość Świadomości. Świadomość, która jest w pełni zakotwiczona w czystej miłości Stwórcy (Pramatki) nigdy nie upadnie. Istoty żyjące w ten sposób mają do dyspozycji nowe sposoby kreacji i doświadczania siebie z poziomów, które są pozbawione doświadczeń traumatycznych. Miłość Świadomości jest podstawowym elementem nowej energii, budującym nową, wspaniałą rzeczywistość w całym Wszechświecie.

Inicjacja w Miłość Świadomości otwiera nowe możliwości i aktywuje nowe potencjały życia. Nadaje nowy kierunek wszelkiemu istnieniu poprzez uzupełnienie świadomości o Miłość Stwórcy (Pramatki). Do tej pory brak czystej Miłości Pramatki był powodem poszerzania świadomości poprzez ekstremalne doświadczenia, ponieważ w ten sposób było lepiej utrzymać cywilizację w ryzach i nie pozwalać jej na szybki rozwój świadomości. Miłość Świadomości znosi konieczność ekstremalnych doświadczeń przy poszerzaniu świadomości. Inicjacja zapoczątkowuje wielkie zmiany na wszystkich poziomach, w celu umożliwienia harmonijnego przyjęcia przez świadomość człowieka czystej miłości pierwotnej formy miłośći Stwórcy.

Inicjacja stopniowo i harmonijnie uwalnia prawdziwą świadomość od obciążeń świadomości holograficznej oraz silnie wspomaga proces uwolnienia od iluzorycznej i sztucznej miłości. Jest przedostatnim krokiem do przywrócenia prapamięci i pramądrości, bez których człowiek nie jest w stanie wejść w pełną jedność z Pramatką. Inicjacja również ustanawia barierę niedostępności dla wszelkiej nieprawdziwej wiedzy oraz wszelkich iluzji i symulacji, doprowadza do poziomów zrównoważenia wszelkie dotychczasowe zakłócenia, powodujące ekstremalne doświadczenia. Inicjacja dostępna dla osób powyżej 25 roku życia. Inicjację powinna poprzedzać Inicjacja 21.

Formularz zgłoszenia na inicjację:

Prosimy dokładnie wprowadzić adres e-mail i sprawdzić jego poprawność przed wysłaniem formularza.