Inicjacja w Święte Światło Ducha Świętego

POMOC: Nie należy się kierować nomenklaturą inicjacji, ponieważ nie ma nic wspólnego z żadną religią, jak niektórzy mogą przypuszczać. Równie dobrze może być nazwana Inicjacją Trwałego Wyższego Prowadzenia, Inicjacją Wyzwolenia Świadomości, Inicjacją Oświecenia lub podobnie.

Inicjacja ta otwiera dostęp do świadomości nieśmiertelnej i działa na wyższych poziomach samoczynnie. Tworzy ona nowy stan wewnętrznej świadomości pozwalającej spokojnie rozwijać się duchowo i dążyć do jedności z Pramatką. Dzięki tej inicjacji nawet po opuszczeniu ciała, u osób, którym nie uda się „wznieść” w tym wcieleniu pozostaje aktywny w całej istocie potencjał, który będzie prowadził i uczył każdego na ścieżce wyższego JA w kierunku uzyskania trwałej jedności z Pramatką, czyli tzw. powrotu do domu. Jest to najpiękniejsza inicjacja z udostępnionych ludziom XXI wieku, ponieważ nad poziomami świadomości nieśmiertelnej znajdują się już tylko poziomy jedności, do których ta inicjacja doprowadza.

Inicjacja jest szczególnie polecana dla osób czujących silne zblokowanie na ścieżce do jedności z Pramatką, zrozumienia Pramatki jako twórcy wszelkiego istnienia, do akceptacji i umiejętności przyjęcia prawdziwej miłości (tej nieholograficznej) oraz przejawienia jej w swoim życiu. Szczególnie również polecana dla osób, które „czują” lub wiedzą, że nie uda im się zakończyć tego wcielenia oświeceniem z różnych powodów, oraz również polecana osobom silnie i zdecydowanie dążących do uzyskania prawdziwej jedności.

Polecamy tę inicjację również dla osób, które są „zmęczone” pobytem na planecie Ziemia. Dzięki tej inicjacji jest wysoce prawdopodobne i możliwe, że obecne wcielenie na Ziemi może być Twoim ostatnim (o ile nie wybierzesz świadomie inaczej), ponieważ potrzebna wiedza i doświadczenia przyjdą do Ciebie samodzielnie gdy pozwolisz sobie na wejście na wyższe poziomy egzystencji po opuszczeniu fizyczności. Zwyczajnie zaistnieje możliwość kontynuowania ścieżki samorozwoju na poziomach poza fizycznych, bez konieczności ponownego wcielenia, czyli mówiąc po ludzku znajdziesz się w strefach pozaokołoziemskich (poza plazmowym polem zniewolenia). Możliwe, że stanie się to natychmiast po przejściu w wyższą rzeczywistość, lub po krótkim okresie karencji.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ Inicjacja ta samodzielnie zaczyna uczyć całą ludzką istotę o Ścieżce wiodącej do jedności z Pramatką na wszystkich poziomach. Zatem nie ma znaczenia w jakim „wymiarze” i „formie” przebywasz. W przypadku porzucenia fizyczności pozostają wciąż do dyspozycji wszystkie informacje o doświadczeniach „zaliczone” w fizyczności, które standardowo przechowywane są w umyśle ziemskim i pamięci mózgu a rozpuszczają się wraz ze zmianą stanu, pozostawiając tylko informacje potrzebne dla rozwoju duszy. Mówiąc po ludzku – pamięta się kolację z narzeczoną oraz wizytę na zakupach w ulubionym sklepie. Na tym polega świadomość nieśmiertelna, czyli Twoja istota zawsze pamięta i jest świadoma wszystkich doświadczeń, niezależnie od tego na jakich poziomach przebywa, jeżeli wyrazisz taka potrzebę. Inicjacja przywraca również świadomość „boskiego dziecka”, czyli umożliwia bezwarunkowe zakotwiczenie ‚Pierwiastka Stwórcy” w umyśle i świadomości, co w rezultacie prowadzi do wykształcenia wyższej inteligencji, lub jak niektórzy nazywają – boskiej świadomości. Pełne przejawienie takiej świadomości w istocie ludzkiej, z reguły kończy się tzw. wniebowstąpieniem na poziomach fizycznych lub poza fizycznych w zależności od dokonanych wyborów.

Po wypełnieniu poniższego formularza otrzymasz najbliższe wolne terminy i warunki otrzymania tej wyjątkowej inicjacji

Prosimy dokładnie wprowadzić adres e-mail i sprawdzić jego poprawność przed wysłaniem formularza.