Promień STAB. E/M

778363Inicjacja w PROMIEŃ STABILIZACJI EMOCJONALNO MENTALNEJ jest przeznaczona dla każdego. Szczególnie ukierunkowana dla osób mających tendencje do utraty stabilności w różnych sytuacjach.

W przypadku wielu osób obojga płci stabilność mentalno-emocjonalna bywa miejscami nieco trudna i nazwijmy to nieprzewidywalna. Spowodowane jest to wieloma czynnikami w konstrukcji natury człowieka oraz indywidualnością. Niestabilność mentalna i emocjonalna bywa częstą przyczyną wszelkich nieporozumień w relacjach rodzinnych oraz koleżeńskich, często jest tak, że wiele osób nie daje sobie rady same ze sobą. Bywa, że przeszkadza to w pracy zarobkowej, oraz egzystencji codziennej. Efektem ubocznym bywają również przejawiania niechcianych myśli, wygenerowanych w postaci niekontrolowanych myślotoków, nad którymi nie potrafi się zapanować. Sytuacje takie odbijają się na życiu wszystkich w otoczeniu takiej osoby. Często również wiele osób wspomaga się środkami chemicznymi, sztucznie stabilizującymi ich rozchwianą naturę. Prowadzi to często do powikłań na różnych poziomach, również fizycznych.

Niestabilność przeważnie przejawia się w wybuchowości, zdolności do szybkiej irytacji, braku zdolności do koncentracji, negatywnym myśleniem na dużą skalę, lub nazywanym przez medycynę konwencjonalną zespołem nadaktywności. Wszystko to ma swój początek na wyższych poziomach, jak w przypadku kobiet, tak i mężczyzn.

Inicjacja w Promień Stabilności Emocjonalno Mentalnej rozwiązuje powyższe zagadnienia. Już sam fakt inicjacji wprowadza trwałe zmiany na wyższych poziomach, które stopniowo zaczynają pozytywnie wpływać na osobę inicjowaną. Z biegiem czasu człowiek zdaje sobie sprawę, że już tylko jego ciało próbuje wygenerować niestabilność z poziomu pamięci komórkowej, jednak świadomość najzupełniej już na to nie reaguje, co prowadzi do stopniowego zaniku niechcianych zachowań.

Inicjacja pozbawia stopniowo osobę inicjowaną kłopotliwych nawyków związanych z poziomami emocjonalno-mentalnymi, wpływa bardzo pozytywnie na sposób reagowania i postrzegania dotychczas kłopotliwych sytuacji. Bardzo poprawia i ułatwia życie codzienne na poziomie indywidualnym, rodzinnym i partnerskim. Ułatwia wykonywanie codziennych czynności, poprawia możliwość skupienia uwagi.

Od serca polecamy tę inicjację, ponieważ może się ona okazać rewolucyjnym narzędziem w obecnych czasach dla wszystkich, którym towarzyszy nadmierna aktywność w życiowa, żyją w biegu codzienności, lub mają kłopot z utrzymaniem własnej stabilności z jakiegokolwiek innego powodu.

Wypełnij poniższy formularz, otrzymasz wszystkie potrzebne informacje

Prosimy dokładnie wprowadzić adres e-mail i sprawdzić jego poprawność przed wysłaniem formularza.

Informacja: Inicjacje które możesz tutaj otrzymać, są wolne od podłączeń do jakichkolwiek egregorów, pól morfogenetycznych, oraz do pól informacyjnych związanych z jakimikolwiek religiami, obrzędami czy wpływami kwantowymi zewnętrznymi. Inicjacje te nie przekazują żadnych ludzkich cech, programów, energii ani innych czynników informacyjnych będących tworem ludzkim oraz pochodzenia ludzkiego i astralnego. Dzięki temu jesteś zawsze wolną osobą od udziału czynników zniewalających Cię w jakikolwiek sposób. Inicjacje, które są tutaj wykonywane są w 100% bezpieczne, ponieważ są wykonywane w zupełnie inny, nowy i ponadczasowy sposób, oraz są wykonywane najczęściej zdalnie. Gwarantujemy bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich prowadzonych przez nas inicjacji.