Aktywacja

Alfons Mucha „Pory Dnia”(1899).
Aktywacja syntezy przekazu we własnym zakresie.
Większe rozdzielczości w sieci.

Gdy kobieta stanie się Panią Nieba i Ziemi w pełni przebudzonej i wyzwolonej świadomości, nie będzie już niczego Starego – a stanie się Nowe.
Przestanie istnieć nierównowaga, gdyż zapanuje nad nią wyzwolona świadomość i nieskończona Moc.
Mocą Pramatki w Jedni nastąpi wszechsynteza wszystkiego i zadrżą wszelkie posady wyzwolonej przestrzeni, nigdy nie będzie już nic takie samo, co znane było i nieznane, we wszelkiej formie i istnieniu jako nazwane i nienazwane.
Chwałą i równowagą będzie wszystko co istnieje i co do istnienia powołane zostanie, ponieważ Moc twórcza stanie się wyzwoloną,
a pochodzenie jej wprost od Potrzeby Doświadczenia.

Comments are closed.